Uttal: [roissin]
Friluftsområdet Runsala. Ruissin kan också användas specifikt för festivalen RuisRock.
Dela