Varianter: Brankis, FBK-huset, Brandkårshuset
Uttal: [brankkis], [effbe:kå:hu:se], [brankå:rshu:se]
På Brandkårshuset i Borgå, som det heter officiellt, ordnas bl.a danser.
Dela