Varianter: Cabriol, Hobbhabben, Gamla habben, Gamla habbens hus
Uttal: [kabriåll], [håbbhabben]
Café Cabriole finns här idag.
Dela