Uttal: sji:tvi:kin
Viken Södra viken. Här leddes avloppsvattnet från staden ut förr i tiden.
Dela