Varianter: Slottet, Herrgården
Uttal: slåtte
Stor stenbyggnad som sticker ut bland alla trähus i Gamla staden.
Dela