Varianter: Haka, Hakarinne
Uttal: haka
Hakarinteen koulu, finskspråkigt låg- och högstadium.
Dela