Uttal: hiråsji:ma
Området kring Flyet kallades tidigare för Hiroshima för att det "såg ut som en bomb slagit ner" när området byggdes ut.
Dela