Varianter: Soc&Kom, Sås&Kopp
Uttal: [såss å kåmm], [så:s å kåpp]
Svenska social- och kommunalhögskolan låg tidigare på Topeliusgatan 16 i Tölö och har haft många smeknamn. 
Dela