Uttal: [små:lna]
Smolna kallas Statsrådets festvåning på Södra esplanaden. Huset har kallats så från tiden för Finlands inbördeskrig då huset fungerade som rödgardisternas högkvarter. Namnet är ett ryskt ord för bärnsten och härstammar från en flickskola med samma namn i Sankt Petersburg.
Dela