Uttal: [varikkå]
Gammalt militärområde, asevarikko 8.
Dela