Varianter: Vartiolinna, Skyddskårshuset
Uttal: [vartiålinna], [sjyddkå:rshu:set]
Idag verkar Karleby stadsteater i byggnaden som tidigare fungerade som skyddskårshus. Det finska namnet Vartiolinna används även bland svenskspråkiga. 
Dela