Uttal: [finntoppe]
Det ironisk skämtsamma namnet används om en staty av Essi Renvall föreställande en örn och bilder på de olika näringsgrenar som varit viktiga för staden: fiske och industri med tjära och läder som viktiga exportvaror. När örnstatyn avtäcktes i början av 50-talet lär talet endast ha hållits på finska och de svenskspråkiga Karlebyborna började då kalla statyn för Finntuppen [finntoppe]. 
Dela