Fiskhallsplan

Karleby

Uttal: [fiskhallspla:n]
Fiskhallsplan ligger vid Gamla fiskhallen invid salutorget och har sedan fiskförsäljningen upphörde inhyst lite olika evenemang.
Dela