Uttal: [brankkis]
Brandkårshuset kallas kort och gott för Brankis.
Dela