Lovisa

 

Aravahuset

Hus som byggdes med aravalån i början av 50-talet.

Barackerna

Varianter: Barackerna, Baracken, Småbostadshusen, Antby barackerna
Gamla arbetarbostäder. Idag finns bara den ena baracken kvar.

Biblo

Varianter: Biblo, Bibban, Socis, Monttu , Uttal: [biblo]

De flesta kallar Lovisa huvudbibliotek, som det heter officiellt, för Biblo.

Bonga

Varianter: Bonga, Bongas slottet, Slottet, Baumgartners slottet, Lovenetzskis slottet , Uttal: [bånga], [bångas slåte], [slåte], [baomga:rtnärs slåte], [låvenetskis slåte]
Slottet Bonga är ett patricierslott i jugendstil som byggdes under ryska tiden. Huset är nu i Riitta Nelimarkka och Jaakko Seecks ägo och fungerar som bl.a. konstnärsateljé och konstmuseum, där Nelimarkkas verk finns utställda.

Brankis

Uttal: [brankkis]
Brandkårshuset kallas kort och gott för Brankis.

Brygi

Uttal: [brygi]
Området där Lovisa bryggeri tidigare fanns kallas kort för Brygi. Här fanns Lovisa bryggeri på 1900-talet. Bryggarebrinken finns även som vägnamn i det här bostadsområdet.

Dege

Varianter: Dege, Degeri, Hotellet , Uttal: [dege], [degeri], [hotellet]
För Hotell Degerby används ofta förkortningen Dege.

Dösis

Varianter: Dösis, Busis, Busstationen , Uttal: [dösis], [busis]
Dösis kommer från finskans "dösä" (buss) och har avletts med den produktiva ordbildningsändelsen -is, som förekommer i många inofficiella namn på svenska. Även Busis förekommer med kortstavigt uttal.

Essobacken

Uttal: [essåbakken]
Den gamla avstjälpningsplatsen på sidan om gamla Kotkavägen kallas Essobacken. Essos lager har funnits här tidigare och gett upphov till namnet.

Fattighusbacken

Uttal: [fatihu:sbakkan]
Område där Fattighuset fanns vid gamla Ulrika ålderdomshem. Backen upp till hemmet var Fattighusbacken. Namnet används av äldre Lovisabor. 

Finska skolorna

Finska skolorna används på svenska om Harjurinteen koulu och Myllyharjun lukio.

Frälsisbacken

Uttal: [fräsisbakkan]
Frälsningsarmén eller [fräsisarme:n] som det även har uttalats fanns tidigare här och har gett upphov till namnet.

Garni

Varianter: Garni, Garnisonen, Ön , Uttal: [garni], [garnisjo:n], [ö:n]
Stadsdelen Garnison som uttalas med sjåsande sj-ljud kallas ofta kort för Garni.

Gene

Varianter: Gene, Lågstadiet , Uttal: [jene], [lå:gstadiet]
Generalhagens skola kallas numera kort för Gene. Tidigare kallade många skolan för Lågstadiet.

Gråbban

Uttal: [gråbban], [gråbärj]
Vid friluftsområdet Gråberg, som uttalas kortstavigt, finns en motionsstig där man bl.a. kan skida vintertid.

Gymi

Varianter: Gymi, gymnasiet , Uttal: [jymi]
Lovisa Gymnasium kallas rätt allmänt för Gymi.

Hälsokällan

Varianter: Hälsokällan, Radonkällan , Uttal: [helsotjellan], [radå:ntjellan]
Källan eller hälsobrunnen upptäcktes på 1750-talet då minerhaltiga källor eller s.k. surbrunnar var kända och ansågs ha hälsofrämjande effekter i det svenska riket. Lovisa var därefter känt som kurort under första hälften av 1800-talet.

Inkkarikylä

Varianter: Inkkarikylä, Indianbyn, Inkkarbyn
Ursprungligen s.k. genomgångsbostäder för dem som arbetade vid bl.a. kärnkraftverket. 

Kattpotten

Uttal: [kattpåtten]
Ett f.d. träsk vid Harjurinteen koulu där man lär ha dränkt katter.

Kattsvansen

Sista svängen på Kaptensvägen kallades tidigare för Kattsvansen, fastän namnet nu börjar falla i glömska.

Krigarbyn

Uttal: [kri:garby:n]
På östra sidan om järnvägen i Antby finns ett litet bostadsområde med sammanlagt 19 hus som Ragnar Nordström lät bygga för krigsveteraner som kom hem från kriget.

Lilla Kuckustenen

Uttal: [lilla kokkoste:nen]
En mindre sten med en bänk på som har fått sitt namn i analogi med utsikttornet Kuckustenen som ligger lite längre söderut på åsen mot Antby.

Minkburarna

Vid åsen ligger flera små lådhus på rad som byggdes upp på 60-talet. De har i folkmun fått namnet Minkburarna pga. av sitt utseende.

Neristan

Varianter: Neristan, Nedrestan, Nidustan, Gamla stan , Uttal: [ne:rista:n], [nidusta:n], [gamla sta:n]
Ett gammalt trähusområde i centrala Lovisa även kallat Gamla stan av många. Olika uppfattningar råder och har rått om var Neristan börjar. Förr innebar Neristan stadsdelen som började vid Saltbodtorget och fortsatte söderut. I takt med ett ökat intresse för trähusstaden börjar den idag redan vid Karlskronaboulevarden. Idag talas det även om Historiallinen alakaupunki på finska.

Nevin

Varianter: Nevin, Neve, Nevi , Uttal: [nevin], [neve], [nevi]
Restaurangen Newroz kallas allmänt för Nevin.

Nystan

Uttal: [ny:sta:n]
Stadsdel norr om Helsingforsvägen och väster om det gamla bryggeriområdet. Nystaden kallas hopdraget för Nystan.

Patuna

Uttal: [patona]
Insjön vid Långholmen, som idag är igentäckt, lär tidigare ha kallats för Patuna. Namnet är idag mer eller mindra officiellt.

Peyton Place

Uttal: [pejtån plejs], [pejttån plejs]
Namnet är myntat efter en amerikansk tv-serie från 60-talet. Bostadsområdet, som sträcker sig mellan kvarteren Gustavsvägen och Fredriksvägen, byggdes upp på 70-talet och bestod då av moderna bostäder dit välbärgade människor flyttade. Här låg från tidigare även Fattighusbacken med hem för äldre och mindre bemedlade.

Plani

Uttal: [plani]
Plan där man tidigare spelade fotboll i stadsdelen Nystan. Idag finns här en lekpark.

Pornotalo

Uttal: [pårnåtalå]
Höghus från 70-talet där det tidigare ryktades om att ha funnits viss bordellverksamhet.

Punagaveln

Varianter: Punagaveln, Bunagaveln , Uttal: [ponaga:veln], [bonaga:veln]
Brant backe, vars namn lär gå tillbaka till inbördeskrigets dagar då skyddskåren troligtvis hade sin skjutbana här. Namnledet "puna" lär komma från finskans Punakaarti (Röda gardet).

Pyllon

Uttal: [pyllån]
Kulle och litet bostadsområde i Antby där Skrapis (se Skrapis) ligger.

Saltis

Varianter: Saltis, Saltbodarna , Uttal: [saltis]
Café Restaurant Saltbodan kallas även för Saltis eller Saltbodarna.

Skrapis

Varianter: Skrapis, Diamanten , Uttal: [skrapis]
Ett gammalt hemman som även har fungerat som sanatorium i stadsdelen Antby. Ligger på Pyllon (se Pyllon).

Skyttis

Varianter: Skyttis, Pavis, Skyttepaviljongen , Uttal: [sjyttis], [pavis]
Både den gula idrottspaviljongen och Lovisas friluftsområde kallas för Skyttis. Området har fungerat som skyddskårens fd. övningsplan och hus.

Smirnoffska huset

Varianter: Smirnoffska huset, Smirnoffska gården, Las Vegas, , Uttal: [smirnåffska hu:set], [smirnåffska gå:rden], [las ve:gas],
Smirnoffska huset är ett historiskt hem, vars äldsta delar går tillbaka till mitten av 1700-talet. Huset har varit i släkten Smirnoffs ägo sedan början av 1800-talet. Namnet används aktivt numera även i pressen.

Södra åsen

Varianter: Södra åsen, Nedre åsen , Uttal: [sö:dra å:sen], [neddre å:sen]
Området eller stadsdelen vid naturskyddsområdet kallas för Södra åsen eller Nedre åsen.

Tornhuset

Uttal: [to:rnhu:se]
Tornhuset är ett högt hus längs med Södra åsen. Det har troligen har fått sitt namn pga. av sitt utseende. 

Tullis

Uttal: [tullis]
Tullbron som är en del av Neristan kallas med ordbildningsändelsen -is för Tullis. 

Vaheri

Uttal: [vaheri]
Caféet Konditoria-Café Vaherkylä-Ek kallas förkortat för Vaheri. En Lovisa-institution som sedan sitt grundande på 1960-talet har varit i familjen Vaherkyläs ägo. Har nu köpts upp av kinesiskt familjeföretag.

Vallarna

Uttal: [vallana]
Området vid bastionen Ungern kallas även för Vallarna. Där ordnade brandkåren sommarfester förr i tiden. Smeknamnet "spritvilliga" brandkåren lär ha myntats om Frivilliga brandkåren i samband med de här danserna.

Varvet

Uttal: [varve]
Området vid Varvssundet kallas allmänt för Varvet. Namnet finns idag även på kartan och kan klassas som mer eller mindre officiellt.

Åsen

Varianter: Åsen, Harju , Uttal: [å:sen], [harju]
Området Kvarnåsen kallas förkortat för Åsen. Finskans Harju används också bland svenskspråkiga. 

Ölvin

Uttal: [ölvin]
På innergården till restaurangen Bistro Cantor huserar det populära tillhållet Öl- och vinbod Ölvin som uttalas kortstavigt.

Överstens slott

Varianter: Överstens slott, Överstens, Slottet, Nordströmska slottet
Ragnar Nordström som i folkmun kallades översten lät bygga huset i början av 1900-talet. Det har stått tomt sedan hans död 1982.