Lilla Kuckustenen

Lovisa

Uttal: [lilla kokkoste:nen]
En mindre sten med en bänk på som har fått sitt namn i analogi med utsikttornet Kuckustenen som ligger lite längre söderut på åsen mot Antby.
Dela