Varianter: Skrapis, Diamanten
Uttal: [skrapis]
Ett gammalt hemman som även har fungerat som sanatorium i stadsdelen Antby. Ligger på Pyllon (se Pyllon).
Dela