Tågstation

Vasa

Varianter: Tågstation, Tågstationen, Järnvägsstationen
Uttal: [tå:gstatjo:n], [tå:gstatjo:nen], [jä:rnve:gsstatjo:nen]

Vasa järnvägsstation kallas främst för Tågstation. Stationshuset är från år 1883. Härifrån avgår numera även Matkahuoltos bussar.

Dela