Varianter: Vamk, Puv
Uttal: [vamk], [puv]

Förkortningen Vamk för Vaasan ammattikorkeakoulu (Vasa yrkeshögskola) går att läsa på byggnadens fasad. Har blivit ett kallelsenamn bland ungdomar.

Dela