Varianter: Vasa uni, Uni, Yliopisto, Vasa bomull, Bomull, Bomullsfabriken, Finlayson, Fabriken
Uttal: [va:sa uni], [va:sa bomull], [bomull], [bomullsfabri:ken], [finnlejsån], [fabri:ken]

Namnet växlar beroende på generation och koppling till stället och verksamheten där. Vasa bomullsfabrik grundades av A.A.Levón år 1857. Fabriken fusionerade med Finlayson år 1962 och blev del av Vasa universitets lokaler på 1990-talet.

Dela